Người Do Thái quan niệm có 3 điều quan trọng nhất trong cuộc sống thực sự phải làm: Điều thứ 3 ẩn chứa sau câu hỏi 'Nếu nhà cháy, con sẽ đem theo vật gì?'