Nghề kim hoàn Định Công

Kim hoàn vốn được mệnh danh một trong bốn nghề thủ công tinh hoa nhất của mảnh đất Kinh Kỳ ngàn năm văn hiến, với sự khéo léo của đôi bàn tay cùng những tỉ mỉ trong từng chi tiết đã tạo ra vô số các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu quý, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân tộc.

Giải trí