Ngành Hải quan phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020

Chiều ngày 14-1, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính (xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giữa cơ quan hải quan với cá nhân tổ chức, giữa cơ quan hải quan với các cơ quan hành chính có liên quan và trong nội bộ ngành Hải quan; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực; cải cách hành chính công; hiện đại hóa nền hành chính, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp quản lý hải quan hiện đại) với mục tiêu chính là hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới….

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tổng cục Hải quan.

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, ngay từ đầu năm toàn ngành Hải quan tích cực thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách: Giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) cho các đơn vị; giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh liên quan đến thủ tục Hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế...Nhờ vậy, ngành Hải quan đã đạt được kết quả thu NSNN đáng khích lệ. Tính đến ngày 31-12-2019, tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan là 348.721 tỷ đồng, đạt 116,05 % dự toán thu NSNN, đạt 110,5% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 11,0 % so với năm 2018.

Về phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan…

Theo Tin, ảnh: ANH VIỆT/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/nganh-hai-quan-phan-dau-hoan-thanh-nhiem-vu-thu-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2020-607776

Tags: Ngành Hải  |  hải quan  |  hành chính  |  cải cách  |  hiện đại  |  Tổng cục  |  nhiệm vụ  |  tổ chức  |  nâng cao