00:00

Nga điều 2 tàu hộ vệ mang tên lửa Kalibr tới Syria

TIN LIÊN QUAN