00:00

Nga - Syria đã dạy cho quân đội hùng mạnh thứ hai NATO một bài học đau đớn!

TIN LIÊN QUAN