Nét đẹp hồn nhiên của trẻ thơ

Phóng sự ảnh - Số 1962: "Nét đẹp hồn nhiên của trẻ thơ"

Thời sự