Mùa hè này, đến Mù Cang Chải xem dù lượn ‘Bay trên mùa nước đổ’

Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' năm 2020 diễn ra từ ngày 30/5-15/7/2020 ở xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Khám phá