00:00

MC Lại Văn Sâm bức xúc: Có một số người, tôi không gọi đó là 'bạn', tự cho mình cái quyền coi thường tất cả!

TIN LIÊN QUAN