Loại bỏ buôn bán động vật hoang dã để chống COVID-19

Thời sự