00:00

Lầu Năm Góc xác nhận video quay UFO là thật, phi công mô tả vật thể bay 'chống lại mọi định luật vật lý'

TIN LIÊN QUAN