00:00

Lập ADIZ ở Biển Đông, Trung Quốc chỉ gây bất lợi cho chính mình

TIN LIÊN QUAN