Làng lụa Nha Xá

Trải qua bao biến chuyển lịch sử, nghề dệt lụa của người Việt ta cũng có nhiều bước thăng trầm, nhưng cho đến nay vẫn được giữ gìn và phát triển. Ở một số vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, như ở làng Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, với danh hiệu "Á hậu làng lụa", những người thợ nơi đây hàng ngày vẫn cần mẫn bảo tồn và phát triển nghề dệt cổ truyền mà tổ tiên, ông cha mình đã trao lại.

Giải trí