00:00

LHQ: Hơn 100 nghìn người thương vong ở Afghanistan trong 10 năm

TIN LIÊN QUAN