Không khí Hà Nội đang ở giai đoạn xấu nhất năm

Theo tổng cục Môi trường, trong tuần cuối tháng 11, Hà Nội đã vượt qua nhiều đô thị lớn khác, trở thành địa phương có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất cả nước.

Thời sự