Không đeo khẩu trang, bị nhắc nhở thì chửi luôn cả chợ!

Thời sự