Khoảnh khắc tình tứ của Đan Trường và 'người cũ' tống tiền