00:00

Khoa học lần đầu xác nhận một người phụ nữ đi tiểu ra rượu vì có nấm men trong bàng quang

TIN LIÊN QUAN