Khi bạn đi học có phải bạn cũng như thế này?

Vlog Trung phong cách VJeverMind đó các cậu ạ

Siêu hài