Huyền thoại nhạc rock Alan Merrill chết vì COVID-19