Hot family Tùng Sơn - Trang Lou kể chuyện sống chung với dịch Covid-19: Xoài sắp thành 'Mít Tơ Biết Tuốt' về Corona rồi đây

Muốn biết phải phòng tránh virus Corona thế nào cứ hỏi "anh Xài" nhà Tùng Sơn - Trang Lou nhé!

Siêu hài