Hết ngày 15/11, Việt Nam xuất siêu 9,18 tỉ USD

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2019 thâm hụt 26 triệu USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11 đạt thặng dư 9,18 tỉ USD.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2019 (từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2019) đạt 22,09 tỉ USD, giảm 10,7% (tương ứng giảm 2,65 tỉ USD) so với nửa cuối tháng 10/2019.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 450,46 tỉ USD, tăng 7,6% (tương ứng tăng 31,83 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11 đạt thặng dư 9,18 tỉ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2019 thâm hụt 26 triệu USD. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11 đạt thặng dư 9,18 tỉ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 11/2019, nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 13,51 tỉ USD, giảm 11,2%, tương ứng giảm 1,71 tỉ USD so với nửa cuối tháng 10/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, nhóm doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 284,48 tỉ USD, tăng 3,7%, tương ứng tăng 10,1 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2018. Cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt thặng dư 1,22 tỉ USD trong nửa đầu tháng 11 và tính đến hết ngày 15/11 đạt 29,87 tỉ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2019 đạt 11,03 tỉ USD, giảm 16% (tương ứng giảm 2,1 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 229,82 tỉ USD, tăng 8% (tương ứng tăng 17,07 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 10/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện giảm 539 triệu USD, tương ứng giảm 19%; máy vi tính điện tử và linh kiện giảm 351 triệu USD, tương ứng giảm 18,2%; hàng dệt may giảm 135 triệu USD, tương ứng giảm 9,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 134 triệu USD, tương ứng giảm 13,9%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 127 triệu USD, tương ứng giảm 21,9%...

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 7,37 tỉ USD, giảm 17,2% (tương ứng giảm 1,53 tỉ USD) so với 15 ngày cuối tháng 10. Như vậy, tính đến hết ngày 15/11, tổng trị giá xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 157,18 tỉUSD, tăng 4,4% tương ứng tăng 6,57 tỉ USD so với cùng thời gian năm 2018 và chiếm 68,4% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2019 đạt 11,06 tỉ USD, giảm 4,7% (tương ứng giảm 549 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10. Tính đến hết ngày 15/11, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 220,64 tỉ USD, tăng 7,2% (tương ứng tăng 14,76 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

So với nửa cuối tháng 10/2019, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 11/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: xăng dầu các loại giảm 180 triệu USD, tương ứng giảm 40,8%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 129 triệu USD, tương ứng giảm 17%; than các loại giảm 124 triệu USD, tương ứng giảm 56,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 106 triệu USD, tương ứng giảm 6,2%...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 11/2019 đạt 6,15 tỉ USD, giảm 2,8% (tương ứng giảm 177 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10/2019. Như vậy, tính đến hết ngày 15/11, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 127,31 tỉ USD, tăng 2,8%, tương ứng tăng 3,52 tỉ USD, chiếm 57,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo Minh Thư/Infonet (Vietnamnet) Link Gốc:           Copy Link
https://infonet.vietnamnet.vn/het-ngay-1511-viet-nam-xuat-sieu-918-ti-usd-post322415.info

Tags: tương ứng  |  hàng hóa  |  trị giá  |  nhập khẩu  |  xuất khẩu  |  cả nước  |  Thương mại  |  thặng dư  |  xuất nhập