Hải Phòng: Dừng hoạt động tảo mộ dịp Thanh minh tại 2 nghĩa trang lớn vì COVID-19