Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn hoạt động trong dịch COVID-19