Hạ viện tung bằng chứng mới, Thượng viện Mỹ chọn ngày mở tòa luận tội ông Trump