Giả vờ hỏi mua điện thoại rồi cướp 3 Iphone 7 plus

Nam thanh niên gải vờ hỏi mua điện thoại rồi cướp đi 3 chiếc Iphone 7plus.

Thể thao