Gia tộc ngầm thời Tam Quốc, ở Ngụy - Thục - Ngô đều có 'người nhà', suýt nữa đã thống nhất được thiên hạ

Những gia tộc như Viên thị hay Tư Mã gi... có một điểm chung đó là họ 'hiện mình', trên thực tế, thời kì Tam Quốc còn có một gia tộc 'ẩn mình' vô cùng tài giỏi khác.

Nói về các gia tộc lớn thời Tam Quốc, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới gia tộc họ Viên của Viên Thiệu. Năm đó, khi thảo phạt Đổng trác, 18 lộ chư hầu, Viên Thiệu đứng đầu, vì Viên Thiệu nổi tiếng nên cả gia tộc của ông khi đó cũng lớn mạnh không kém, tuy nhiên Viên Thiệu cuối cùng lại bại dưới tay Tào Tháo, nhưng dẫu sao thì cũng không thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng của gia tộc Viên thị.

Ngoài Viên thị, Tam Quốc còn một gia tộc lợi hại khác đó là gia tộc Tư Mã, sở dĩ nói gia tộc Tư Mã lợi hại bởi họ chính là kẻ chiến thắng cuối cùng. Ngoài ra còn một vài gia tộc cũng gọi là có tiếng khác như Long thị, Hoàng thị, Tập thị, Thái thị.... nhưng tất cả những gia tộc này đều có một điểm chung đó là họ 'hiện mình', trên thực tế, thời kì Tam Quốc còn có một gia tộc 'ẩn mình' vô cùng tài giỏi khác.

Gia Cát Lượng trên màn ảnh

Gia tộc ngầm này chính là gia tộc Gia Cát. Có lẽ khi nhắc tới gia tộc Gia Cát, người đầu tiên mà mọi người nghĩ tới là Gia Cát Lượng, đúng vậy, Gia Cát Khổng Minh chính là một thành viên của gia tộc Gia cát. Độ nổi tiếng của Gia Cát Lượng có lẽ ta không cần bàn nhiều tới, ông theo Lưu Bị vào Tứ Xuyên, sau khi Lưu Bị mất đã giao lại nước Thục cho Gia Cát Lượng, bản thân Gia Cát Lượng cũng không ngừng Bắc phạt để hoàn thành tâm nguyện của Lưu Bị, cuối cùng mất vì bạo bệnh khi đang lo lắng cho quốc gia đại sự, ông là tấm gương trung thần sáng nhất trong lịch sử thời bấy giờ.

Gia Cát Lượng tổng cộng có 2 người huynh đệ, người anh là Gia Cát Cẩn và người em là Gia Cát Quân. Lúc Gia Cát Lượng rời Long Trung, em trai của ông vẫn còn đang đi học, sau này khi đã có chỗ đứng nhất định, Gia Cát Lượng đã giới thiệu em trai Gia Cát Quân của mình cho Lưu Bị, sau khi Thục Hán diệt vong, Gia Cát Quân bị áp giải tới Lạc Dương và mất trên đường đi.

Gia Cát Quân trên màn ảnh nhỏ

Gia Cát Lượng và Gia Cát Quân là anh em ruột, hai người họ còn có một người anh cùng cha khác mẹ là Gia Cát Cẩn. Gia Cát Cẩn ở Giang Đông có địa vị không thấp, mặc dù không bì được với Chu Du, Lỗ Tức hay Lã Mông, nhưng ông có một điểm mạnh hơn 3 người còn lại đó là sống lâu hơn, khi ba người kia mất rồi, ông vẫn sống, đồng thời được xếp vào hàng bô lão ở Đông Ngô.

Gia Cát Cẩn trên màn ảnh nhỏ

Gia Cát Cẩn là anh của Gia Cát Lượng, như vì sao lại đầu quân cho Đông Ngô? Sách sử không có ghi chép rõ ràng, có vẻ như Gia Cát cẩn ngay từ khi xuất hiện đã ở vùng Giang Đông, cũng có thể phỏng đoán đây là kế hoạch của gia tộc Gia Cát, nếu như sau này gia tộc họ Tôn ở vùng Giang Đông có mạnh lên, vậy thì ở Giang Đông ít nhất cũng có người của gia tộc Gia Cát, nếu Đông Ngô thắng, gia tộc Gia Cát cũng sẽ theo đó mà được lợi, ngược lại nếu phái Thục Hán thắng thì cũng sẽ như vậy.

Giả sử Lưu Bị thống nhất được thiên hạ, Gia Cát Lượng ở phía Lưu Bị, vậy thì gia tộc Gia Cát cũng sẽ được lợi. Có người sẽ hỏi vậy nếu Tào Ngụy thống nhất thiên hạ thì sao? Thực ra cũng không sao, bên đó chẳng phải còn có Gia Cát Đản ư, Gia Cát Đản là anh em cùng dòng tộc của Gia Cát Lượng, nếu Tào Ngụy chiến thắng, gia tộc Gia cát vẫn có lợi. Gia tộc Gia Cát có phải là rất lợi hại?

tạo hình 3 huynh đệ Gia Cát Lượng, Gia Cát Cẩn và Gia Cát Đản

Từ Gia cát Lượng, Gia Cát Cẩn và Gia Cát Đản, 3 người họ, có thể không ngoa khi nói rằng đứng sau gia tộc Gia cát là một cao nhân đã lên kế hoạch tính toán rất kĩ lưỡng, Ngục - Thục- Ngô, nói đâu cũng có người nhà Gia Cát, bất luận là ai chiến thắng cuối cùng thì gia tộc được lợi nhất vẫn là gia tộc của họ, chỉ tiếc rằng xuất hiện một Tư Mã Ý, làm kế hoạch đảo lộn lên hết, gia tộc Gia Cát tuy có địa lợi và nhân hòa nhưng lại không có được thiên thời...

Theo Như Nguyễn/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/kinh-doanh/gia-toc-ngam-thoi-tam-quoc-o-nguy-thuc-ngo-deu-co-nguoi-nha-suyt-nua-da-thong-nhat-duoc-thien-ha-52019181113720689.htm

Tags: Ngụy Thục Ngô  |  Tam Quốc  |  gia tộc  |  Gia Cát  |  Gia Cát Lượng  |  Lưu Bị  |  Gia Cát Cẩn  |  Gia Cát Quân  |  Giang Đông  |  Viên Thiệu