Trang The Onlinecitizen đưa tin gần 300 người Việt mắc kẹt tại Singapore vì Covid-19