Đồng bằng sông Cửu Long thắng lợi vụ đông xuân 2020

Phóng sự ảnh - Số 1952: "Đồng bằng sông Cửu Long thắng lợi vụ Đông xuân 2020"

Thời sự