Doanh nghiệp vận tải ô tô 'lao đao' vì dịch bệnh Covid-19.