Đoàn xe đặc chủng Nga tới Italia dập dịch COVID-19

Thời sự