Đoạn phim của BQP Nga cho thấy Su-57 đã vận hành ở mức quá tải vũ khí hay gia tăng tốc độ và độ cao lên mức tối đa

Quân sự