Đình Trọng báo tin vui tới thầy Park

Trung vệ Trần Đình Trọng đang tập hồi phục tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Chấn thương của Đình Trọng dự kiến sẽ hồi phục vào tháng 7/2020.

Thể thao