Dịch Covid-19: Hà Nội tiếp tục ra công điện hỏa tốc liên quan đến BV Bạch Mai