Để khách 'mở tiệc ma túy', quán karaoke bị phạt 17,5 triệu, tước giấy phép