Dấu ấn xung kích, tình nguyện trong những ngày phòng, chống dịch Covid-19