00:00

Đang gặm cỏ giữa đồng, cả đàn trâu bị sét đánh chết

TIN LIÊN QUAN