Đại dịch Covid-19: Cuộc chiến 'nghìn tỷ' của ông Trump và phe Dân chủ