Đã có kết quả xét nghiệm cuối cùng của người Hàn Quốc làm việc tại Bình Dương dương tính với COVID-19