Đà Nẵng xây dựng quy trình tuyển dụng công khai

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng của thành phố phải lập website để công khai các nội dung tuyển dụng.

Đề thi phải gắn với vị trí việc làm; cán bộ ra đề thi phải là người am hiểu chuyên môn; đa dạng hóa hình thức thi tuyển…

Đó là giải pháp xây dựng quy trình tuyển dụng cán bộ công chức (CBCC) đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, thực tài, công khai, minh bạch mà ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, vừa cho biết.

Trước đó, tại Hội thảo định hướng hoàn thiện quy định tuyển dụng công chức, viên chức theo nguyên tắc cạnh tranh, thực tài do Sở Nội vụ TP Đà Nẵng vừa tổ chức, các đại biểu nhận định:

Thời gian qua, công tác tuyển dụng CBCC trên địa bàn có chuyển biến nhất định, đáp ứng nhu cầu nhân sự tại cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập như chưa thực sự công bằng và công khai, thông tin việc làm chủ yếu do người quen giới thiệu và các phương thức khác theo kiểu 'nhất cận thân, nhì cận lân'.

Theo khảo sát của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, tuyển dụng CBCC khi có nhu cầu trên địa bàn chủ yếu qua các kênh chính:

Đối tượng thu hút, đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (đề án 922), từ hợp đồng lao động trước khi thi tuyển, số ít còn lại là đối tượng chờ thi tuyển công chức.

Ở khối cơ quan hành chính Nhà nước, có đến 81% CBCC được tuyển dụng từ đối tượng thu hút và đề án 922...

 

Theo Tienphong.vn