ĐỪNG LỠ ngày 1/6: Bắt trưởng phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa ngay trên chiếu bạc; Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng 9 ngày liên tiếp