Cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa rắn racer, diều hâu và cự đà biển

Trong chuỗi thức ăn tự nhiên, kẻ vừa săn được con mồi đôi khi ngay lập tức sẽ trở thành con mồi của kẻ khác.

Thời sự