Covid-19: WHO ca ngợi công lao của Mỹ, Seoul đứng trước thách thức lớn

Thế giới