Covid-19: Có 1.275 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, giám sát tại Ninh Bình