00:00

Chuyện về viên đạn kiên nhẫn ẩn thân 20 năm trong thân cây cuối cùng cũng giết được người cần giết và hoàn thành nhiệm vụ ngày xưa

TIN LIÊN QUAN