Chuyên gia Mỹ: Covid-19 phơi bày 'lỗ hổng' y tế của Nga