Chữ viết tay thể hiện tính cách gì ở bạn?

Mọi người thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và nó thể hiện phần nào tính cách của con người. Nhưng bạn có biết chữ viết tay cũng vậy?

Thời sự