Chủ động thực phẩm từ mô hình nuôi cá lồng nước ngọt

Nhờ mô hình nuôi cá lồng nước ngọt, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 đã đảm bảo được 40 - 50% nhu cầu về cá tươi cho bữa ăn của bộ đội. Kết hợp với phương pháp nuôi thả tự nhiên hiện nay, Trung đoàn 43 đã đảm bảo được 100% nhu cầu về cá, chủ động được nguồn thực phẩm trong những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Thời sự