Chiến đấu cơ Myanmar hộ tống máy bay của ông Tập Cận Bình ngày 17/1/2020

Quân sự