00:00

Chân dung võ tướng mà Gia Cát Lượng tán dương nhất, chỉ tiếc rằng chưa bao giờ được lộ mặt trong 'Tam Quốc diễn nghĩa'

TIN LIÊN QUAN