Cảnh sát Ấn Độ truy quét người không tuân thủ lệnh phong tỏa

Lệnh phong tỏa 3 tuần của Ấn Độ được thực thi một cách nghiêm ngặt đến mức căng thẳng.

Thời sự